2018 წლის ჯილდოები.

  • 2018 წელს EXPO GEORGIA მე-10 ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე „საფერავი ქვევრის“ 2017 წლის მოსავალი დაჯილდოვდა ოქროს მედლით.
  • 2018 წელს EXPO GEORGIA მე-10 ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე „მწვანე ქვევრის“ 2017 წლის მოსავალი დაჯილდოვდა ვერცხლის მედლით.
  • 2018 წელს EXPO GEORGIA მე-10 ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე „ხიხვი ქვევრის“ 2017 წლის მოსავალი დაჯილდოვდა ვერცხლის მედლით.
  • 2018 წელს ასოციაცია ქართული ღვინის მიერ ჩატარებულ ქვევრის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე „მწვანე ქვევრის „2017 წლის მოსავალი დაჯილდოვდა ვერცხლის მედლით.
  • 2018 წელს ასოციაცია ქართული ღვინის მიერ ჩატარებულ ქვევრის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე „საფერავი ქვევრის „2016 წლის მოსავალი დაჯილდოვდა ვერცხლის მედლით.